شروع ثبت نام با تخفیف آمادگی آزمون فراگیر ۹۷

موسسه دانش پژوهان ، تخفیف ۴۰ درصدی ، برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی در هر رشته در نظر گرفته است. متقاضیان گرامی فقط تا

 چهارشنبه ۲۷ تیر ماه   فرصت دارند تا پکیج های آمادگی آزمون فراگیر را با قیمت ۸۰۹,۰۰۰ تومان بجای ۱,۳۲۰,۰۰۰  تومان خریداری نمایند.

لطفا برای انتخاب رشته و ثبت نام در اسرع وقت اقدام نمایید.

توجه نمایید این تخفیف ویژه فقط برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی در هر رشته می باشد….

پاسخ بدهید