شروع ثبت نام با تخفیف آمادگی آزمون فراگیر ۹۷

موسسه دانش پژوهان ، تخفیف ۴۰ درصدی ، برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی در هر رشته در نظر گرفته است. متقاضیان گرامی فقط تا   سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ فرصت دارند تا پکیج های آمادگی آزمون فراگیر را با قیمت ۷۹۲۰۰۰ تومان بجای ۱,۳۲۰,۰۰۰  تومان خریداری نمایند.

لطفا برای انتخاب رشته و ثبت نام در اسرع وقت اقدام نمایید.

توجه نمایید این تخفیف ویژه فقط برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی در هر رشته می باشد.

پاسخ بدهید