شروع ثبت نام با تخفیف آمادگی آزمون فراگیر ۹۶

موسسه دانش پژوهان ، تخفیف ۳۰ درصدی به مناسبت ۲۲ بهمن برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی در هر رشته در نظر گرفته است. متقاضیان گرامی فقط تا چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۱۳۹۶ فرصت دارند تا پکیج های آمادگی آزمون فراگیر را با قیمت ۶۵۸,۰۰۰ تومان بجای ۸۸۰۰۰۰ خریداری نمایند.

لطفا برای انتخاب رشته و ثبت نام در اسرع وقت اقدام نمایید.

توجه نمایید این تخفیف ویژه فقط برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی در هر رشته می باشد.

پاسخ بدهید