۲۲ تیر

شروع ثبت نام طرح آمادگی آزمون ارشد فراگیر

دانش پژوهان، برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی در هر رشته، ۴۵ درصد تخفیف در نظر گرفته است.
متقاضیان گرامی فقط تا  پایان هفته فرصت دارند تا پکیج های آمادگی آزمون ارشد فراگیر را با قیمت ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان بجای ۱۱,۷۰۰,۰۰۰  تومان خریداری نمایند.

توجه!!
تخفیف ویژه تنها برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی قابل استفاده است؛ لطفا در اسرع وقت برای ثبت نام اقدام نمایید.

یی رشته های ثبت نامی آمادگی طرح ارشد فراگیر پیام نور

رشته های زیر دارای کلاس آنلاین، لوح فشرده، و کتاب می باشند

  مدیریت

  (مدیریت کسب و کار (کلیه گرایش ها

  جزئیات دوره و ثبت نام

  مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها)

  جزئیات دوره و ثبت نام

  مدیریت دولتی ( کلیه گرایش ها بجز منابع انسانی)

  جزئیات دوره و ثبت نام

  فنی مهندسی

  مهندسی عمران (مدیریت ساخت)

  جزئیات دوره و ثبت نام

   علوم پایه

  بیوشیمی

  جزئیات دوره و ثبت نام

   مشاوره

  مشاوره(گرایش توانبخشی،خانواده،شغلی)

  جزئیات دوره و ثبت نام

   علوم انسانی

  روانشناسی بالینی

  جزئیات دوره و ثبت نام

  روانشناسی عمومی

  جزئیات دوره و ثبت نام

  روانشناسی تربیتی

  جزئیات دوره و ثبت نام

  برنامه ریزی درسی

  جزئیات دوره و ثبت نام

  مدیریت آموزشی

  جزئیات دوره و ثبت نام

  حقوق خصوصی

  جزئیات دوره و ثبت نام

  حقوق جزا و جرم شناسی

  جزئیات دوره و ثبت نام

  حسابداری

  جزئیات دوره و ثبت نام

   تربیت بدنی

  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی

  جزئیات دوره و ثبت نام

  مدیریت ورزشی (گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش)

  جزئیات دوره و ثبت نام


  لیست رشته هایی که کلاس آنلاین دارند

   مدیریت

   (مدیریت کسب و کار (کلیه گرایش ها

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها)

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مدیریت دولتی ( کلیه گرایش ها بجز منابع انسانی)

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مدیریت مالی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   (مدیریت صنعتی (تولید و عملیات

   جزئیات دوره و ثبت نام

   فنی مهندسی

   مهندسی عمران (مدیریت ساخت)

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مهندسی مکانیک ساخت و تولید

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مهندسی برق افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مهندسی شیمی (کلیه گرایش ها)

   جزئیات دوره و ثبت نام

    علوم پایه

   آموزش ریاضی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   شیمی آلی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   شیمی تجزیه

   جزئیات دوره و ثبت نام

   بیوشیمی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   ژنتیک

   جزئیات دوره و ثبت نام

   فیزیک

   جزئیات دوره و ثبت نام

   علوم سیاسی

   جزئیات دوره و ثبت نام

    مشاوره

   مشاوره(گرایش توانبخشی،خانواده،شغلی)

   جزئیات دوره و ثبت نام

   علوم انسانی

    

   روانشناسی بالینی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   روانشناسی عمومی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

   جزئیات دوره و ثبت نام

   روانشناسی شناختی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   روانشناسی تربیتی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   برنامه ریزی درسی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مدیریت آموزشی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   حقوق خصوصی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   حقوق جزا و جرم شناسی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   حقوق بین الملل

   جزئیات دوره و ثبت نام

   علوم انسانی

   حسابداری

   جزئیات دوره و ثبت نام

   حسابرسی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   تاریخ و تمدن ملل اسلامی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   ادیان و عرفان

   جزئیات دوره و ثبت نام

   فقه و مبانی حقوق اسلامی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   تاریخ تشیع

   جزئیات دوره و ثبت نام

   زبان و ادبیات انگلیسی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مترجمی زبان انگلیسی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   زبان و ادبیات فارسی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   (زبان و ادبیات فارسی (ویرایش و نگارش

   جزئیات دوره و ثبت نام

   (زبان و ادبیات فارسی( آموزش زبان فارسی

   جزئیات دوره و ثبت نام

    تربیت بدنی

   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مدیریت ورزشی (گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش)

   جزئیات دوره و ثبت نام


   رشته هایی که شامل لوح فشرده و کتاب هستند

     مدیریت

    (مدیریت کسب و کار (کلیه گرایش ها

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها)

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مدیریت دولتی ( کلیه گرایش ها بجز منابع انسانی)

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مدیریت فناوری اطلاعات(کلیه گرایش ها)

    جزئیات دوره و ثبت نام

     فنی مهندسی

    مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها)

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مهندسی صنایع (مدیریت مهندسی)

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مهندسی عمران ( سازه)

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مهندسی عمران ( مدیریت ساخت)

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مهندسی فناوری اطلاعات(ITS)

    جزئیات دوره و ثبت نام

     علوم پایه

    بیوشیمی

    جزئیات دوره و ثبت نام

    علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد انرژی و گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک)

    جزئیات دوره و ثبت نام

    علوم اقتصادی(گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)

    جزئیات دوره و ثبت نام

    بیوتکنولوژی کشاورزی

    جزئیات دوره و ثبت نام

     علوم انسانی

    روانشناسی بالینی

    جزئیات دوره و ثبت نام

    روانشناسی عمومی

    جزئیات دوره و ثبت نام

    روانشناسی تربیتی

    جزئیات دوره و ثبت نام

    برنامه ریزی درسی

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مدیریت آموزشی

    جزئیات دوره و ثبت نام

    حقوق خصوصی

    جزئیات دوره و ثبت نام

    حقوق جزا و جرم شناسی

    جزئیات دوره و ثبت نام

    حسابداری

    جزئیات دوره و ثبت نام

    آموزش زبان انگلیسی

    جزئیات دوره و ثبت نام

     مشاوره

    مشاوره(گرایش توانبخشی،خانواده،شغلی)

    جزئیات دوره و ثبت نام

     هنر و معماری

    پژوهش هنر

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مهندسی معماری

    جزئیات دوره و ثبت نام

     تربیت بدنی

    آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مدیریت ورزشی (گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش)

    جزئیات دوره و ثبت نام

     

    محتویات بسته جامع آمادگی طرح ارشد فراگیر پیام نور

    slide3

     


    لوح های فشرده کلاس غیر حضوری

    منابع دوره دانش پذیری ارشد فراگیر پیام نور در سطح ترم یک کارشناسی ارشد می باشد. مدرسین با تجربه کشوری کلیه دروس را به صورت ویدیویی تدریس کرده اند.

    ویژگی ها:

    • تدریس ویدئویی دروس ترم یک توسط اساتید برتر دانشگاه
    • دسترسی همیشگی به ویدئوهای اساتید
    • مرور جلسات در هر زمان
    • هزینه کمتر نسبت به کلاسهای حضوری
    • تنظیم وقت مطالعه (برخلاف کلاس های حضوری)
    • امکان استفاده از یک جلسه مشاوره رایگان استاد در ابتدای هر درس
    • تشریح روش مطالعه هر درس توسط استاد در بخش مشاوره
    • معرفی بخش های مهم هر درس برای مطالعه
    • معرفی روش طراحی سوالات در دانشگاه پیام نور

    کتاب های کمک آموزشی

    منابع کمک آموزشی مفاهیم درسی بصورت کاملا دسته بندی شده،نکات مهم و سئولات چهارگزینه ای بیان شده است.

    ویژگی ها:

    • بروزترین منابع عرضه شده به بازار در حوزه فراگیر پیام نور
    • ارائه مطالب به صورت دسته بندی و تاکید بر نکات مهم
    • سوالات چهار گزینه ای برای یادگیری بهتر
    • کم حجم تر و خلاصه تر بودن 

    آزمون های آزمایشی شبیه سازی شده

    ۵ مرحله آزمون شبیه سازی شده به سبک آزمون فراگیر پیام نور همگام با برنامه ریزی آموزشی پیش بینی شده است.

    ویژگی ها:

    • وجود بودجه بندی در آزمون ها
    • آشنایی با سبک سوالات دانشگاه پیام نور
    • ۳ مرحله آزمون طبقه بندی شده بعلاوه دو آزمون جامع
    • ارائه کارنامه پس از هر آزمون
    • شباهت بسیار به آزمون های دانشگاه پیام نور
    • برگزاری آزمون های آزمایشی از طریق سامانه آموزش الکترونیک به صورت غیرحضوری

    نمونه سوالات سنوات گذشته به همراه پاسخنامه

    مجموعه سوالات دوره های قبل آزمون ارشد فراگیر پیام نور با جواب در طول دوره ارائــه می گردد.

    ویژگی ها:

    • شباهت ۲۰ درصدی سوالات سنوات گذشته با سوالات هر سال
    • آشنایی با سبک سوالات آزمون فراگیر کارشناسی ارشد

    برنامه ریزی آموزشی (۱۵,۴۵,۶۰)

    دانشپذیران به منظور مدیریت زمان وتقویت یادگیری برنامه ریزی آموزشی ۶۰، ۴۵، و ۱۵ روزه  خواهند داشت .

    ویژگی ها:

    • ۳ بار تکرار مطالب در هر یک از برنامه ریزی ها
    • با توجه وقت افراد ۳ نوع برنامه ریزی و سبک مطالعه افراد
    • برنامه ریزی ویژه افراد با وقت کم(۱۵ روزه)
    • برنامه ریزی ویژه افراد با وقت کافی (۶۰ روزه)
    • برنامه ریزی ویژه شروع از ایام عید (۴۵ روزه)
    • برنامه ریزی اختصاصی دانش پژوهان با نظارت مشاوران مطرح کشوری
    • هماهنگی برنامه ریزی با منابع

    پشتیبانی آموزشی مجازی

    پشتیبانی آموزشی دانشپذیران از طریق سامانه آموزش الکترونیک موسسه بعمل می آید.

    ویژگی ها:

    • ارائه مکمل های آموزشی در سامانه
    • ارائه نمونه سوالات بیشتر
    • ارائه pdf های آموزشی
    • کلاس های رفع اشکال آنلاین در صورت لزوم
    • پاسخ به سوالات دانشپذیر در هر درس

    مشاوره تحصیلی

    دانشپذیر در سامانه آموزش الکترونیک دانش پژوهان با مشاور تحصیلی موسسه، پرسش و پاسخ داشته باشد.

    ویژگی ها:

    • ارائه راهکارهای مدیریت زمان
    • آموزش شیوه های برنامه ریزی
    • روش مطالعه و خلاصه برداری
    • آموزش شیوه مدیریت آزمون و تست زنی
    • پاسخ به سوالات مشاوره ای در سامانه آموزش الکترونیک
    • ارتباط دانش پذیر و مشاور تحصیلی 
    • ارائه فلش کارت خام برای خلاصه برداری

    کارگاه رایگان آموزش زبان انگلیسی

    تقویت پایه زبان انگلیسی (عمومی) موفقیت بیشتر دانشپذیر را در زبان تخصصی به دنبال دارد.

    ویژگی ها:

    • تقویت زبان عمومی
    • افزایش نمره زبان تخصصی
    • عرضه به صورت هدیه برای همه دروس
    • ارزش ریالی به مقدار ۱۵۰ هزار تومان

    پشتیبانی آموزشی:
    شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۸ |   پنجشنبه ۹ تا ۱۳
    ۰۳۱-۳۶۰۰۲۰۶۱   |  ۰۳۱-۳۶۰۰۲۰۶۲