آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، موارد مربوط به آسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی، پیش گیری و بازتوانی، تربیت بدنی ویژه و ورزش معلولین است .

افراد تحت پوشش این رشته شامل گستره ای از مبتلایان به ناهنجاری های جسمی و حرکتی، افرادی که در معرض آسیب دیدگی ورزشی قرار دارند و کم توانان جسمی، ذهنی و رفتاری است که از آنان تحت عنوان کم توان، بیمار و معلول یاد می شود.


آینده شغلی

 1. تدریس درس آسیب شناسی ورزشی، معلولین ، کمکهای اولیه
 2. تدریس درس حرکت درمانی
 3. تدریس حرکات اصلاحی و درمانی، ناتوانی ورزشی
 4. راهنمایی و برنامه ریزی برای حفظ سلامت عمومی و کمک به بیماران و معلولین
 5. راهنمایی و برنامه ریزی برای مربیان و ورزشکاران  جهت کنترل و پیشگیری از آسیب های ورزشی
 6. تربیت کارشناس تربیت بدنی در حیطه آسیب شناسـی ورزشی و حرکات اصلاحی
 7. غربال گری و راهنمایی در زمینه ناهنجاری های اسکلتی – عضلانی

 

  مبلغ :   ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ظرفیت:    ۴۵ نفر ۲ نفر باقیمانده
  آخرین مهلت ثبت نام: پایان هفته 

   


  دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی (۲ واحد)
  • روش تحقیق و آمار در علوم ورزشی (۲ واحد)
  • حرکت شناسی کاربردی (۲ واحد)

  مشاهده مجوزات


  پاسخ بدهید