آسیب شناسی ورزشی

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، موارد مربوط به آسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی، پیش گیری و بازتوانی، تربیت بدنی ویژه و ورزش معلولین است .افراد تحت پوشش این رشته شامل گستره ای از مبتلایان به ناهنجاری های جسمی و حرکتی، افرادی که در معرض آسیب دیدگی ورزشی قرار دارند و کم توانان جسمی، ذهنی و رفتاری است که از آنان تحت عنوان کم توان، بیمار و معلول یاد می شود..


آینده شغلی

 1. تدریس درس آسیب شناسی ورزشی، معلولین ، کمکهای اولیه
 2. تدریس درس حرکت درمانی در دوره های پایین تر
 3. تدریس حرکات اصلاحی و درمانی، ناتوانی ورزشی در دوره های کاردانی و کارشناسی
 4. راهنمایی و برنامه ریزی برای استفاده از ورزش در جهت حفظ سلامت عمومی و کمک به بیماران و معلولین
 5. راهنمایی و برنامه ریزی برای آشنایی مربیان و ورزشکاران به اصول علمی و تکنیکی ساده در کنترل و پیشگیری از آسیب های ورزشی
 6. تربیت کارشناس تربیت بدنی در حیطه آسیب شناسـی ورزشی و حرکات اصلاحی
 7. غربال گری و راهنمایی در زمینه ناهنجاری های اسکلتی – عضلانی در کلیه اقشار جامعه به ویژه دانش آموزان

 

  مبلغ :   ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ظرفیت:    ۴۵ نفر ۳ نفر باقیمانده
  آخرین مهلت ثبت نام: پایان هفته

   ثبت نام آنلاین

    


   دروس ترم یک کارشناسی ارشد

   • فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی (۲ واحد)
   • روش تحقیق و آمار در علوم ورزشی (۲ واحد)
   • حرکت شناسی کاربردی (۲ واحد)

   مشاهده مجوزات