آموزش ریاضی

آموزش ریاضی

آموزش ریاضی

آموزش ریاضی | هدف این رشته در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت معلم ، تربیت و پرورش اصولی افراد است به نحوی که بتوانند به عنوان معلم ، مشغول به خدمت شده و نیاز آمـوزش و پرورش ، به نیروی انسانی متعهد و کارآمد را برطرف سازند.


آینده شغلی آموزش ریاضی

 • فارغ التحصیلانی دوره کارشناسی ارشد آمــوزش ریاضـی می توانند
 • پژوهشهای بنیادی و کاربردی در زمینه های مختلف آمـوزش ریاضـی بپردازند.
 • مدرس ریاضی درمراکز تربیت معلم به عنوان مدرس ریاضـی ومتخصص آمـوزش ریاضـی به کار اشتغال ورزند.
 • تحصیل در دوره های تخصصی و دکتری آمـوزش ریاضـی.
 • مشارکت در برنامه ریزی آمـوزشی و درسی ریاضـی تهیه و تالیف کتابهای درسی.


تبصره : فارغ التحصیلان توانائی طرح، اجرا و ارزیابی کمی و کیفی برنامه های ریاضی را دارند و میتوانند به انجام تحقیق و یا نقد و بررسی تحقیقات در زمینه آموزش ریاضی بپردازند.


 

  مبلغ :   ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ظرفیت:    ۴۵ نفر ۳ نفر باقیمانده
  آخرین مهلت ثبت نام: پایان هفته

   ثبت نام آنلاین

    


   دروس ترم یک کارشناسی ارشد

   • اصول آموزش ریاضی(۳ واحد)
   • بنیادهای نظری حل مسئله در ریاضیات ۱ (۳ واحد)

   مشاهده مجوزات