دکتر نجفی برزگر معاون فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی در جمع شورای مشورتی دانشجویی در مشهد از اختصاص بودجه حمایتی از اختراعات دانشجویی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر نجفی برزگر در جلسه ای که با حضور اعضای تشکل ها و انجمن های دانشجویی مشهد گفت: ما باید طوری عمل نمائیم که کوچکترین کار دانشجو دیده شود. وی ضمن استماع مشکلات دانشجویی تشکل ها و انجمن های دانشجویی به نقش دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم (مدظله العالی) اشاره نمود و افزود: استقرار دفاتر نهاد در دانشگاه باعث محتوا سازی فعالیت های فرهنگی شده است.

دکتر نجفی در این جلسه ضمن اشاره به حمایت از اختراعات دانشجویی، گفت: دانشجویان نخبه و مخترع در صورت داشتن اختراع می توانند با مراجعه به معاون فرهنگی و ارائه و ثبت اختراع خود ، نسبت به دریافت هزینه های انجام شده اقدام نمایند.

پاسخ بدهید