آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور در سال 94 فقط یک بار برگزار می گردد.

محمد علی کریمی، معاون آموزشی دانشگاه پیام نور، با بیان اینکه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور فقط یک بار در سال برگزار می شود؛ در مورد زمان ثبت نام این آزمون گفت: ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر نوبت پانزدهم در سال 94 از 14 دی ماه آغاز می شود و تا 21 دی ماه ادامه خواهد داشت.

پاسخ بدهید