شروع ثبت نام با تخفیف آمادگی آزمون فراگیر جدید

دانش پژوهان ، تخفیف ۴۵ درصدی ، برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی در هر رشته در نظر گرفته است. متقاضیان گرامی فقط تا دوشنبه ۱۳  تیر فرصت دارند تا پکیج های آمادگی آزمون فراگیر را با قیمت ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان  بجای ۵,۲۰۰,۰۰۰  تومان خریداری نمایند.

لطفا برای انتخاب رشته و ثبت نام در اسرع وقت اقدام نمایید.

توجه نمایید این تخفیف ویژه فقط برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی در هر رشته می باشد….

پاسخ بدهید