شروع ثبت نام با تخفیف آمادگی آزمون فراگیر جدید

دانش پژوهان ، تخفیف ۴۵ درصدی ، برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی در هر رشته در نظر گرفته است. متقاضیان گرامی فقط تا دوشنبه ۷ آذر  فرصت دارند تا پکیج های آمادگی آزمون فراگیر را با قیمت ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان  بجای ۱۱,۷۰۰,۰۰۰  تومان خریداری نمایند.

لطفا برای انتخاب رشته و ثبت نام در اسرع وقت اقدام نمایید.

توجه نمایید این تخفیف ویژه فقط برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی در هر رشته می باشد….

پاسخ بدهید