• معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور خبر داد: اعلام زمان ثبت مهمانی و تغییر رشته در سیستم گلستان/ تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب واحد تا 12 بهمن ماه

دکتر جمالزاده از تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب واحد تا 12 بهمن ماه خبر داد و گفت: باتوجه به اینکه برخی از دانشجویان در نیمسال دوم 95/94 موفق به ارائه درخواست مهمان موقت و دائم نشده اند و نیز به دلیل عدم قفل دروس، امکان تغییر رشته تاکنون فراهم نشده بود، دسترسی دانشجویی و کاربران مراکز و واحد ها در سامانه گلستان برای درخواست، بررسی، ثبت و تایید مهمانی (موقت و دائم) و تغییر رشته از 5 لغایت 10 بهمن ماه سال جاری فراهم شد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور افزود: کلیه دانشجویان می توانند در مهلت مقرر با مراجعه به سیستم گلستان reg.pnu.ac.ir درخواست زمان ثبت مهمانی خود را اعلام نمایند.

پاسخ بدهید