رییس دانشگاه پیام نور استان بوشهر:

افرایش کیفیت خدمات آموزشی و مدیریت بهینه هزینه ها اولویت کار مراکز و واحدها قرار گیرد.

دکتر جلالیان در جمع روسای مراکز دانشگاه پیام نور استان بوشهر درسال جاری تحصیلی روسای مراکز و واحدها می بایست ضمن افرایش کیفیت خدمات آموزشی بردرآمدزایی تاکید داشته باشند و صرفا به شهریه ای که از دانشجو گرفته میشود تکیه نکنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور اولین جلسه روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان بوشهر درسال تحصیلی 94-95 با تاکید بر افرایش کیفیت خدمات آموزشی و مدیریت بهینه مسائل مالی برگزارشد.

رییس دانشگاه پیام نور استان بوشهر گفت: تبدیل دانش به ثروت از طریق انجام امور پژوهشی و استفاده صحیح از اموال منقول و غیر منقول و همچنین فضای فیزیکی دانشگاه را از راه های درآمد زایی است و روسای مراکز و واحدها دراین خصوص بیشتر توجه داشته باشند.
وی همچنین افزود: قرار گرفتن دانشگاه پیام نور در جمع ده دانشگاه برتر کشور از نظر پژوهشی فاکتور امید بخشی است برای تبدیل علم به ثروت و همچنین بخشی از بودجه دانشگاه به این ترتیب تامین شود.
رییس دانشگاه پیام نور ارتباط دانشگاه با مراکز اقتصادی و تولیدی و نیازهای حیاتی جامعه را از عناصر مغفول مانده درکشور دانست.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مذاکرات هسته ای و موفقیت های دولت تدبیر و امید دراین زمینه گفت:این موفقیت نقطه عطفی در سیاست خارجی ماست. اجرایی شدن این توافق سبب بازگرداندن شور و نشاط به فضای جامعه شد و همچنین درزمینه علمی نیز سبب ارتباط بیشتر و گسترده تر علمی ایران و جهان خواهد شد.
پر واضح است که افزایش تعامل جامعه دانشگاهی ما با دانشگاه های بزرگ معتبر جهان در سایه اجرای مفاد این سند مهم، تاثیرات شگرفی در نوسازی و بهسازی امور در کشور عزیزمان خواهد داشت

پاسخ بدهید