دکتر مرتضی رضائی صوفی در نشست آموزشی دانشگاه پیام نور استان گیلان  گفت: خوشبختانه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب در دانشگاه پیام نور استان گیلان فراهم شده است که منجر شدشورای گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری مجوز 7 رشته کارشناسی ارشد را برای دانشگاه پیام نور استان گیلان صادر کند و ی افزود  رشته های  زبان و ادبیات فارسی با گرایش ادبیات عامه در دانشگاه پیام نور مرکزتالش، رشته روان شناسی عمومی در دانشگاه پیام نور واحد آستانه اشرفیه، رشته علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی  و چهار رشته مدیریت دولتی در گرایش های سیستم های اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت تحول، تشکیلات و روش ها در دانشگاه پیام نور مرکز رشت جزء رشته های جدیدکارشناسی ارشد این دانشگاهها می باشد که متقاضیان می توانند ازاین پس در این رشته ها ثبت نام و ادامه تحصیل  نمایند.
لازم به ذکر است که بجز رشته های مذکور، دانشجویان شاغل به تحصیل مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه در رشته های کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، زیست شناسی، مکانیک، مدیریت ورزشی، شیمی، زیست شناسی نیز در دانشگاه پیام نور استان گیلان در حال تحصیل هستند.

پاسخ بدهید