دکتر میزانی گفت : 2 رشته جدید حقوق بین الملل و مشاوره و راهنمایی در مقطع کارشناسی ارشد به رشته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین اضافه شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر میزانی در حاشیه نشست روسای مراکز و واحدهای استان قزوین با اشاره به برنامه ریزی های مدون این دانشگاه اظهار داشت : با توجه به پیگیری های صورت گرفته توسط دانشگاه پیام نور استان و سازمان مرکزی ، شورای گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری با راه اندازی و پذیرش دانشجو در تکمیل ظرفیت این دانشگاه در 2 رشته حقوق بین الملل و مشاوره و راهنمایی در استان قزوین موافقت کرد.
دکتر میزانی با بیان اینکه ایجاد رشته های جدید در دانشگاه پیام نور استان با هدف ارتقای استانداردهای آموزشی دانشگاه و توسعه تحصیلات تکمیلی این دانشگاه انجام می شود، افزود: تعداد رشته های تحصیلات تکمیلی دراین استان از 9رشته به 11 رشته افزایش یافته که امید است در آینده نیز شاهد ایجاد رشته های جدید دیگری در تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور این استان باشیم .

پاسخ بدهید