تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه پیام نور و بنیاد دانشنامه نگاری ایران امضا شد

به گزارش روابط عمومی، دکتر رستمی ابوسعیدی رئیس دانشگاه پیام نور در نشست امضای تفاهم نامه ضمن تاکید بر همکاری مشترک در ابعاد مختلف گفت: دانشگاه پیام نور از ظرفیت علمی بالایی برخوردار است که می تواند در این زمینه با بنیاد دانشنامه نگاری ایران همکاری داشته باشد.
وی افزود: دانشگاه پیام نور دارای بزرگ ترین چاپخانه دانشگاهی کشور است و آمادگی خود را در زمینه چاپ و انتشار کتب و دانشنامه های بنیاد اعلام می نماید.
دکتر اکبری رئیس بنیاد دانشنامه نگاری ایران نیز با عنوان اینکه این تفاهم نامه منشاء خدمات ارزنده ای خواهد بود، اظهار داشت: 30 پروژه دانشنامه نگاری در اختیار بنیاد می باشد که با توجه به ظرفیت دانشگاه پیام نور می توانیم در تکمیل این پروژه های کاری، همکاری مشترک داشته باشیم.
وی افزود: بنیاد دانشنامه نگاری ایران آمادگی خود را برای ارائه دانشنامه ای در حد نام و شان دانشگاه پیام نور اعلام می نماید.
گفتنی است، این نشست به همت پژوهشکده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور برگزار شد.
منبع : دانشگاه پیام نور

پاسخ بدهید