غفاری خیر سردشتی،یک قطعه زمین رابه دانشگاه پیام نور سردشت،اهدا نمود. وی هدف از این امر خداپسندانه را احسان در راه خدا و اهل بیت(ع) و نیز شادی روح والدین خود و رفع مشکل دانشگاه پیام نورسردشت عنوان کرد.

جهان آرا رئیس دانشگاه پیام نور سردشت نیز در جلسه اهدای این زمین ، ارزش این ملک را بالغ بر 300 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این کار خداپسندانه ارزش معنوی بالایی دارد و به یقین دعای خیر مردم پشت این شهروند خیر خواهد بود.

وی بیان کرد: این فرد خیر از خانواده ریشه دار ، مذهبی و اصیل شهرستان سردشت است و این اقدام شایسه وی باقیات صالحاتی محسوب می شود که در سرنوشت شهرستان تاثیرگذار خواهد بود

پاسخ بدهید