دکتر اسحاق جلالیان گفت با اختصاص رشته علوم اجتماعی تعداد رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان بوشهر به نوزده رشته رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور رئیس این دانشگاه گفت:درمرحله ثبت نام تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی ارشد مجوز راه اندازی رشته علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی به دانشگاه پیام نور استان بوشهر داده شد و علاقمندان می توانند در ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت دوره کارشناسی ارشد این رشته را انتخاب نمایند .
وی افزود :مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت درمقطع کارشناسی ارشد تا شانزده مهرماه می باشد و پذیرفته شدگان می توانند ازترم اول تحصیلی سال جاری مشغول به تحصیل شوند.
دکتر اسحاق جلالیان با بیان اینکه این دانشگاه درحال حاضر دارای نوزده رشته درمقطع کارشناسی ارشد است افزود:دانشگاه پیام نور تسهیلات و فرصت های ویژه ای را جهت ادامه تحصیل دانشجویان درنظر گرفته است که ازجمله می توان به برگزاری آزمون های الکترونیک و آنلاین،انتخاب محل آزمون به درخواست دانشجو درهریک از مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور کشوروامکان تقسیط شهریه اشاره کرد.
دکتر جلالیان یکی از ویژگی خاص دانشگاه پیام نور را تحصیل همزمان در دورشته تحصیلی دراین دانشگاه دانست و تاکید کرد این موضوع سبب بالا بردن توان علمی دانشجو، رقابت در بازار کار و به دست آوردن تخصص در شغل خواهد شد.

پاسخ بدهید