برنامه هفتگی کلاسهای حضوری دانش پژوهان

این برنامه فقط و فقط ویژه دانش پذیران حضوری موسسه می باشد و ارتباطی با بسته های غیر حضوری موسسه ندارد

برنامه هقتگی کلاسهای حضوری
معماری دانلود
کامپیوتر (نرم افزار) دانلود
علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) دانلود
صنایع (سیستم و بهره وری) دانلود
روانشناسی عمومی دانلود
مدیریت دولتی دانلود
حقوق و جزا دانلود
پژوهش هنر دانلود
روانشناسی بالینی دانلود
مدیریت بازرگانی دانلود
زبان انگلیسی دانلود
ادبیات فارسی دانلود
مدیریت اجرائی دانلود
IT دانلود
عمران( مدیریت ساخت) دانلود
عمران ( سازه) دانلود
حقوق خصوصی دانلود
مکانیک( تبدیل انرژی) دانلود
علوم اقتصادی دانلود
MBA دانلود
حسابداری دانلود

پاسخ بدهید