اولین جلسه شورای کار آفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان اصفهان پیرامون ایجاد تحرک دفتر ارتباط با صنعت و شناخت و فعال سازی شرکت های دانش بنیان در سالن جلسات ستاد استان برگزار شد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان، با اشاره به هدف تبدیل دانشگاه به دانشگاه کارآفرین، ابراز امیدواری کرد که با تحقق این امر دانشگاه پیام نور استان در جایگاه رفیع دانشگاه های استان قرار گیرد.

دکتر یوسفی ضمن اشاره به تبدیل فرصت های از دست رفته به بهره برداری تجربی و استفاده از پتانسیل بالای اعضای علمی دانشگاه، به ویژه اعضای هیأت علمی که در حین تحصیل مقطع دکتری هستند؛ افزود : پرهیز از شعار گرایی و به کار گیری همت بسیجی در امور کارآفرینی و ارتباط با صنعت از ملزومات ایجاد دانشگاه کارآفرین است.

همچنین مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان اصفهان ضمن  معرفی دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت  از برگزاری قریب الوقوع جشنواره ملی ایده برتر در پایان سال جاری خبر داد.

در پایان دکتر منصف معاون علمی، فرهنگی دانشگاه پیام نور استان اصفهان ضمن جمع بندی در خصوص اقتصاد محور بودن شرکت های دانش بنیان مطالبی ارائه کرد.

 

 

منبع : روابط عمومی دانشگاه پیام نور

 

پاسخ بدهید