دکتر علیپور از برگزاری دومین کارگاه آموزشی استارت آپ (راه اندازی کسب و کار) خبر داد و گفت: در راستای اجرای سیاستهای راهبردی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور؛ دومین کارگاه آموزشی «آشنایی با استارت آپ (راه اندازی کسب و کار) و شیوه راه اندازی شرکتهای دانش بنیان، بیان مفاهیم و تجربیات مرتبط با آن»، برگزار شد.
معاون فناوری و پژوهش افزود: این کارگاه با هدف توسعه و تقویت خلاقیت، نوآوری و خطر پذیری مبتکرین و نوآوران دانشگاه با حضور بیش از 70 نفر از اعضای هیئت علمی، کارکنان حوزه های ذیربط سازمان مرکزی و استان تهران و دانشجویان مخترع و کارآفرین این استان تشکیل شد.
وی با اشاره به استقبال گسترده از این کارگاه اظهار داشت: حدود 300 نفر از اعضای هیئت علمی، مدیران پژوهش و کارآفرینی، کارکنان و دانشجویان خلاق و کارآفرین کلیه استانها در مراکز و واحدهای دانشگاه، از طریق ویدئو کنفرانس از موضوعات مطرح شده در این کارگاه بهره مند شدند.

پاسخ بدهید