نصرت الله عابدینی از برگزاری مسابقات ورزشی ویژه کارکنان دانشگاه پیام نور سراسر کشور خبر داد و گفت: مسابقات فوتسال آقایان و والیبال بانوان به منظور ایجاد انگیزه، رقابت و شور و نشاط در بین کارکنان دانشگاه پیام نور سراسر کشور در دی ماه برگزار خواهد شد.
سرپرست اداره کل امور اداری دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه کلیه استانها تا 20 آذرماه فرصت دارند بازیکنان اصلی، ذخیره ، مربی و سرپرست تیم های فوتسال آقایان و والیبال بانوان را به اداره کل امور اداری اعلام نمایند، افزود: پس از برگزاری مسابقات داخلی هر استان نسبت به انتخاب و اعلام یک تیم برتر اقدام خواهد کرد.

پاسخ بدهید