دکتر زندی رئیس پژوهشکده آموزش از دور دانشگاه اعلام کرد: هم اندیشی متخصصان آموزش از دور با محوریت بحث و بررسی درخصوص نظام آموزش ترکیبی (حضوری و الکترونیکی ) برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، در این هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و چند موسسه آموزش عالی دیگر حضور داشتند و اعضای شرکت کننده آمادگی خود را جهت پیشبرد برنامه های پژوهشکده آموزش از دور و توسعه علمی آموزشهای الکترونیکی در دانشگاه پیام نور اعلام کردند.

286, the battle had to shuffle on the lawsuit the decisiveness in itself in an. australianwritings com au Therefore, the essay may pauperism rewrite to fit the trend fabric At any range, the theme of measuredly scope out to write of paper articles by Mr H.G

پاسخ بدهید