بیوشیمی

بیوشیمی

معرفی رشته بیوشیمی

بیوشیمی علم مربوط به ترکیب اجزا و ساختار مواد موجود در سیستم‌های زنده و واکنش‌های شیمیایی در این سیستم‌هاست، که تلفیق عمیقی با شیمی آلی دارد. این گرایش به دنبال درک کامل فرآیندهای شیمیایی مرتبط با سلول‌های زنده می‌باشد.
Biochemictry نام لاتین بیوشیمی است که خود از دو بخش Bio به معنای “زیست” و Chemistry به معنای “شیمی” تشکیل شده که در فارسی به آن زیست‌ شیمی می گویند، این خود نشان از تلفیقی بودن این دانش بین رشته‌ های زیست ‌شناسی و شیمی آلی است.

از دانش بیوشیمی برای درک و شناخت فرآیندهای فناوری زیستی درون موجودات زنده استفاده می ‌شود، و به دلیل این که تمام گیاهان و جانوران از ترکیب‌ های شیمیایی ساخته شده‌ اند، اهمیت این رشته برای بررسی و شناخت ساختمان مواد و نقش آن ها را در حیات موجودات زنده بیشتر حس میشود.


آینده شغلی

زمینه های فعالیت :

 • در آموزش و پرورش یا آزمایشگاه‌ها
 • در شرکت‌ها و کارخانجات محصولات شیمیایی و بیوشیمیایی
 • تدریس در دانشگاه
 • تأسیس آزمایشگاه و مراکز پژوهشی

 

  مبلغ :   ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ظرفیت:    ۴۵ نفر ۳ نفر باقیمانده
  آخرین مهلت ثبت نام: پایان هفته 

   ثبت نام آنلاین

    


   دروس ترم یک کارشناسی ارشد

   • بیوشیمـی کربوهیدرات و لیپید (۲ واحد)
   • بیوشیمی غشاء (۲ واحد)
   • آنزیم شناسی (۲ واحد)
   • روش های بیوشیمی و بیوفیزیک (۲ واحد)

   مشاهده مجوزات


   پاسخ بدهید