تاریخ و تمدن ملل اسلامی

تاریخ تمدل و ملل اسلامی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی | رشته الهیات و معارف اسلامی در آغاز پیدایش خود در دانشگاههای ایران به صورت محدود و با نام علوم معقول و منقول شناخته می شد.
نام الهیات و معارف اسلامی در تاریخ کشورما با نام بزرگانی چون استاد مطهری، دکتر بهشتی و دکتر مفتح گره خورده است که خود گویای اهمیت این رشته است.
هدف از رشته الهیات و معارف اسلامی تربیت افراد علاقه مند در ۴ محور اصلی است:

تربیت مروجان دینی و مبلغان مذهبی، آموزش مفاهیم دینی و مذهبی با شیوه های نوین دانشگاهی و آکادمیک به علاقه مندانی که امکان حضوردر شرایط خاص حوزه های علمیه را ندارند، تربیت پژوهشگران و محققان دینی و در نهایت تربیت معلم برای آموزش و پرورش.


آینده شغلی تاریخ و تمدن ملل اسلامی


استاد دانشگاه_پژوهشگر_معلم
همچنین مشاغل زیر، ظرفیت جذب افراد مختلف از تخصص های گوناگون را دارا می باشند. در این مشاغل، هر فرد علاوه بر تسلط بر مهارت های مربوط به آن شغل، لازم است به فراخور صنعت و نوع کسب و کاری که در آن مشغول به کار است، دارای دانش تخصصی مربوطه نیز باشد:
نویسنده_سردبیر_کارشناس/مدیرآموزشی_مدیر روابط عمومی_مجری رادیو و تلویزیون


 

  مبلغ :   ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ظرفیت:    ۴۵ نفر ۲ نفر باقیمانده
  آخرین مهلت ثبت نام: پایان هفته

   ثبت نام آنلاین

    


   دروس ترم یک کارشناسی ارشد

   • تاریخ تحلیلی اسلام از ظهور اسلام تا سقوط امویان (۲ واحد)
   • تاریخ علوم در تمدن اسلامی ۱ (۲ واحد)
   • جغرافیای تاریخی جهان اسلام (۲ واحد)
   • تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام (۲ واحد)

   مشاهده مجوزات