دکتر زندی رئیس پژوهشکده آموزش باز و از دور دانشگاه، از تشکیل شورای برنامه ریزی و طراحی سامانه آموزش مهارت های تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این شورا، طراحی و مدیریت پروژه های نیاز سنجی مهارت های تحصیلی دانشجویی، انتخاب راهبردهای تقویت این مهارت ها و در نهایت طراحی سامانه مجازی آموزش مهارت های تحصیلی ویژه دانشجویان است .
گفتنی است، در این جلسه علاوه بر رئیس پژوهشکده ؛ دکتر هادی غفاری رئیس دانشگاه پیام نور استان مرکزی، دکتر مرتضی رضایی صوفی رئیس دانشگاه پیام نور استان گیلان، دکتر نازیلا خطیب زنجانی مدیر گروه آموزش و نوآوری و دکتر مژگان آگاه استادیار روان شناسی دانشگاه شرکت داشتند.
منبع : روابط عمومی دانشگاه پیام نور

پاسخ بدهید