معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور از تصویب آیین نامه پذیرش پسا دکتری در شورای این دانشگاه خبرداد.

دکتر علی پور با اعلام این خبر گفت: دانشگاه پیام نور با بهره گیری از اعضای هیات علمی پژوهشگر و متخصص، استاد تمام و دانشیار در حوزه های مختلف علمی می تواند پذیرای داوطلبان ایرانی و غیرایرانی در دوره پسادکتری باشد.

وی افزود: دانشگاه پیام نور علاوه بر ماموریت های آموزشی همچون سایر دانشگاه ها ماموریت هایی نیز در حوزه پژوهش و فناوری و در راستای تولید علم و تجاری سازی فناوری دارد.

 

لذا بدین منظور و در جهت دستیابی به اهداف عالی تولید علم و ارتقای توانمندی پژوهشی کشور، داوطلبان می توانند به اخذ درجه پسا دکتری (پژوهشی) از دانشگاه پیام نور نایل آیند.

معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور در پایان تاکید کرد: جزئیات و چگونگی پذیرش و ثبت نام مندرج در آیین نامه مصوب شورای دانشگاه به زودی در دسترس متقاضیان قرار می گیرد.

پاسخ بدهید