عباس گل بداق از تمدید مهلت ثبت نام غیر حضوری و انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد رستمی تکمیل ظرفیت 94 خبر داد و گفت: با توجه به عدم موفقیت برخی از پذیرفته شدگان، زمان ثبت نام غیرحضوری و انتخاب واحد تا 12 آبان ماه تمدید شد.

 

منبع : دانشگاه پیام نور

پاسخ بدهید