در نشست مشترک مسئولین بانک صادرات استان با رئیس و مدیران دانشگاه پیام نور استان فارس، راههای گسترش همکاری های دوجانبه بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، دراین نشست دکتر قرائتی رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس وشهریاری مدیرعامل بانک صادرات شعب استان ،بخشهایی از مفاد تفاهم نامه منعقد شده بین بانک صادرات و دانشگاه پیام نور را مطرح و بر عملیاتی شدن هرچه سریعتر این تفاهم نامه تاکید کردند.
دراین نشست ،مدیران مالی و بودجه دانشگاه پیام نور استان فارس ومعاونین ومدیران بانک صادرات استان فارس حضور داشتند.
شهریاری مدیرعامل بانک صادرات استان فارس از ارائه خدمات ویژه به دانشگاه پیام نور استان فارس خبر داد و تصریح کرد: این خدمات ویژه و متفاوت به اعضای هیئت علمی،کارکنان ودانشجویان این دانشگاه ارائه خواهد شد.
دکتر قرائتی رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس نیز  اظهارداشت: دراستان فارس نیز 60هزار دانشجو در 44 شهر فارس تحصیل می نمایند که 240عضو هیئت علمی و بیش از 1000کارمند و 4هزار استاد مدعو وظیفه مهم آموزش به این دانشجویان را برعهده دارند.

پاسخ بدهید