حسابداری

حسابداری

معرفی رشته حسابداری

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد. تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجتمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.
دوره کارشناسی ارشد حسابداری به منظور آموزش تخصصی به دانشجویانی که در آینده در حرفه حسابرسی یا مشاغل مختلف در موسسات بازرگانی، صنعتی و دولتی مشغول کار خواهند شد، تدوین گردیده است.

حسابرس و حسـابدار ، با اخذ مدرک کارشناسی ارشد حسـابداری، می تواند مسئولیتهای سنگین تری را عهده دار خواهد بود.


آینده شغلی رشته حسابداری

 1. دانش آموختگان ارشد حسابـداری می توانند به عنوان حسابرس یا مسئولان حسـابداری و امور مالی در موسسات مختلف مشغول به کار شوند.
  فعالیت در قسمتهای تخصیص منابع،  سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
 2. مشاغل تحلیلگر مالی یا حسابرس داخلی
 3. مسئولیت بخشی از کار برنامه ریزی و کنترل مالی
 4. تاسیس شرکت حسابرسی و ارائه خدماتی از جمله آموزش، نصب و راه اندازی سیستم های حسـابداری، تنظیم دفاتر قانونی، ارزش افزوده و ارائه اظهارنامه مالیاتی.
 5. بودجه بندی، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی و آینده نگری از جمله زمینه های فعالیت رشته حسـابداری است.

 

  مبلغ :   ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ظرفیت:    ۴۵ نفر ۳ نفر باقیمانده
  آخرین مهلت ثبت نام: پایان هفته 

   ثبت نام آنلاین

    


   دروس ترم یک کارشناسی ارشد

   • حسابرسی پیشرفته (۲ واحد)
   • حسابداری بخش عمومی (۳ واحد)
   • حسابداری مدیریت (۳ واحد)

   مشاهده مجوزات


   پاسخ بدهید