شناخت جزئیات در انتخاب رشته کارشناسی ارشد

کیفیت انتخاب رشته کارشناسی ارشد، به جزئیات بستگی دارد. هر قدر جزئیات بیشتری بدانید، انتخاب مناسب تر و مطمئن تری خواهید داشت. اگر چه کشیدن مو از ماست تمام دانشگاهها و رشته ها امری دشوار و گاه بعید است. اما داشتن دید دقیق از آنچه که می خواهید، چرا آن را می خواهید و چه فرآیندی آن را پیش می آورد، دسته بندی اطلاعات را منظم می کند. اطلاعات منظم باعث آرامش ذهن می شود. بنابراین ابتدا باید پارامترهای مختلف مؤثر در انتخاب رشته کارشناسی ارشد را بشناسید که پیشتر به طور مفصل به آن پرداخته شده است و اگر اطلاعی از این پارامترها ندارید می توانید از صفحه انتخاب رشته مطمئن آن را بخوانید. پس از شناختن پارامترها، باید خود را بشناسید و خود را در دسته بندی رقبا متمایز کنید که در مورد این دسته بندی نیز به تفصیل سخن گفته شده است و این دسته بندی را از صفحه دسته بندی داوطلبان در انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد می توانید بخوانید و توصیه می کنم تا این مطالب و سایر مطالب مشابه را نخوانده اید به خواندن ادامه این مطالب نپردازید. بعد از دانستن این موارد باید اطلاعاتی راجع به رشته ها و دانشگاهها داشته باشید یا از طریق سایت آنها و یا از طریق کسانی که این اطلاعات را می دانند. بعد از جمع آوری این اطلاعات، حالا می توانید مو به مو و رشته به رشته به تحلیل بپردازید.

آنالیز انتخابها در انتخاب رشته کارشناسی ارشد

اما تنها شناختن پارامترها به دستیابی به انتخاب رشته مطمئن نمی انجامد. نحوه آنالیز و طبقه بندی آنالیزها نیز بسیار مهم است. آنالیز پارامترهای مختلف، از آنجا که بسیار تو در تو می شود، گیج کننده به نظر می رسد. تکنیک آنالیز موارد مختلف در یک نکته نهفته است. رتبه من و رتبه های دیگران، دانشگاه مورد نظر من و دانشگاه مورد نظر دیگران، هدف من و هدف دیگران. در واقع باید نسبت به دیگران انتخاب رشته کنید و به هیچ عنوان آنالیز خود را مبتنی بر خودتان قرار ندهید. ممکن است رشته و دانشگاه مد نظر شما، اصلاً رشته و دانشگاه مورد نظر رتبه های برتر نباشد. دید خود را نسبت به عموم بسنجید، اگر در دسته عموم هستید و رتبه تان نسبت به  این عموم خیلی پرت است، پس قدری در دید خود تجدید نظر کنید و از یک دریچه دیگر به فرآیند انتخاب رشته کارشناسی ارشد نگاه کنید. لابد می پرسید من به آنچه که می خواهم نمی رسم، دریچه و دید دیگر به چه درد من می خورد؟ قدری از عصبانیت خود بکاهید و دقیقاً در کمال آرامش انتظارات خود را مطابق با آنالیز رشته ها، دیگران و دانشگاهها بررسی کنید. چنین کاری را برای راحتی داوطلبان کارشناسی ارشد که فرآیند انتخاب رشته کارشناسی ارشد را پیش رو دارند ما به نحو دیگری حل کرده ایم.

پاسخ بدهید