دکتر علی اصغر شکری با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور جزو برترین دانشگاه های ایران در تحقیقات نانو قرار گرفته است، اظهار داشت: طبق اعلام رئیس بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز، دانشگاه پیام نور رتبه نهم در تحقیقات نانو را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل دفتر تحقیقات و خدمات پژوهشی دانشگاه پیام نور افزود: بر اساس گزارش بخش اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز، آمارهای منتشر شده از سوی تامسون رویترز نشان می‌دهد که در مجموع 130 هزار و 623 مقاله نانو در سال 2015 میلادی توسط کشورهای مختلف جهان منتشر شده است که در مقایسه با سال 2014 میلادی از رشدی برابر با 1.6 درصدی برخوردار بوده است و متوسط استناد به هر مقاله نانو تولید شده توسط پژوهشگران ایرانی در سال 2014 رقمی برابر با 91صدم درصد است که ایران از نظر این شاخص در جایگاه سی و پنجم نشسته است.
وی افزود: بر اساس این گزارش، تعداد مقالات تولید شده ایران در سال 2015 شش هزار و 160 مقاله بوده که در مقایسه با سایر کشورها،‌ ایران رتبه 7 جهان را در اختیار دارد. 10 دانشگاه برتر ایران در تحقیقات نانو به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، تربیت مدرس، کاشان، تبریز، پیام نور و رازی کرمانشاه هستند.

 

منبع: دانشگاه پیام نور

پاسخ بدهید