دکتر محمد اورکی، مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور گفت : چهارمین دوره توان‌افزایی مروجین فناوری نانو ویژه نهادهای ترویجی دانشجویی فناوری نانو از تاریخ 13 الی 15 آبان ماه به مدت سه روز در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار خواهد شد.
وی اهداف برگزاری این دوره را، «افزایش همکاری بین نهادهای ترویجی و ستاد نانو»، «آشنایی نهادها و گروه‌های دانشجویی با اهداف، ساختار و برنامه‌های این ستاد»، « افزایش روحیه کارگروهی و انتقال تجربیات موفق»، «افزایش توان علمی و اجرایی مسئولین نهادها» و«آگاهی از دغدغه‌ها و مشکلات نهادهای ترویجی دانشجویی فناوری نانو با حضور نهادهای ترویجی فعال» عنوان کرد.
مدیر کل امور دانشجویان تصریح کرد: در این برنامه حدود 100 رابط انجمن فناوری نانو دانشگاه ها شرکت می کنند که از این تعداد، حدود 50 نفر را رابطین فناوری نانو مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور تشکیل می دهند.
دکتر اورکی اظهار داشت: در این برنامه سه روزه علاوه بر معرفی بخش‌های مختلف ستاد نانو، کارگروه های؛ «زیرساخت های شبکه آزمایشگاهی» ، «صنعت و بازار»، «ترویج و فرهنگ سازی» ، «فناوری تا بازار» و «کارگروه سیاست گذاری» و کارگاه‌های آموزشی؛ «فنون مذاکره»، «آداب معاشرت و مدیریت جلسات»، «مدیریت در اجرای یک فعالیت موثر»، «کارگاه آموزشی مالکیت فکری و تجاری سازی» نیز جهت ارتقاء توان مدیریتی و اجرایی مسئولان نهادهای ترویجی در نظر گرفته شده است.
گفتنی است، دانشگاه پیام نور به دلیل فعالیت چشمگیر در حوزه نهاد سازی(40 نهاد)،آموزش و ترویج فرهنگ فناوری نانو در سال 93، رتبه برتر این حوزه را از آن خود کرد و از طرف ستاد فناوری نانو مورد تقدیر قرار گرفت.

 

منبع : دانشگاه پیام نور

پاسخ بدهید