رئیس دانشگاه پیام نور استان البرز در دیدار با استاندار این استان گزارشی از توسعه دانشگاه پیام نور و وضعیت فعلی آن با بیش از 24هزار دانشجوی فعال در مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در استان البرز ارائه داد.
دکتر کریمی با بیان برنامه های آتی دانشگاه در حوزه های عمرانی،پژوهشی و کارآفرینی؛چشم انداز روشنی را در 5سال آتی برای مراکز واحد های البرز ترسیم کرد ودر حوزه مسایل شهری مربوط به دانشگاه واستان البرز خواستار حمایت و نگاه ویژه استاندار و مدیران استانی شد.
در ادامه مهندس طهایی استاندار البرز نیز آرمانهای دانشگاه پیام نور در راستای ترویج علم آموزی و نگاه کارآفرینانه به طرحهای پیش رو را مقدس خواند و اعلام کرد: تثبیت مدیریت عالی دانشگاه با سابقه مدیریتی و ارتباطات حسنه با دولت تدبیر و امید ،برای دانشگاه موقعیت مناسبی ایجاد می کند که باید از آن استفاده بهینه نمود.
مهندس طهایی حل بسیاری از مسائل و مشکلات سازمانها و ارگانهای اداری استان را منوط به طرح در شوراها و کمیته های تخصصی استانداری دانست .
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن طرحهای کارآفرین و اشتغالزا در دانشگاه پیام نور استان البرز به پایلوت طرحها و پژوهشهای کشوری تبدیل شود.
منبع : روابط عمومی دانشگاه پیام نور

پاسخ بدهید