شریح مفاهیم درس پایگاه داده پیشرفته
• تعداد واحد: ۳
• درس پیشنیاز و اطلاعات پیش زمینه مورد نیاز: اصول طراحی پایگاه داده (مقطع
کارشناسی)
• رویکرد یادگیری:
– مطالب درسی در کلاس تدریس می شود.
– به موازات آن دانشجو مقالات پژوهشی مرتبط را مورد بررسی قرار می دهد،
– بر روی مسأله تحقیق، بحث و تجزیه تحلیل نموده
– و گزارشات را به هر دو صورت شفاهی و کتبی ارائه خواهد کرد.
– دانشجو موظف است حداقل یک گزارش کتبی فنی تحویل دهد که می تواند
– یک مقاله مروری ) Survey ( و یا مقاله تحلیلی ) Analysis ( از تحقیقات موجود
باشد.

اهداف اصلی در درس پایگاه داده پیشرفته
– مجهز نمودن دانشجو به دانش آخرین کارهای انجام شده در
زمینه تحقیقاتی پایگاه داده
– تعلیم دانشجویان جهت توانایی آنالیز و نقد مقالات تحقیقاتی
– فراهم آوردن زمینه یادگیری مهارت مقاله نویسی فنی

فهرست پایگاه داده پیشرفته
• معماری های مختلف سیستم پایگاه داده
– معماری متمرکز
– معماری نامتمرکز
– معماری سیستم پایگاهی مشتری-خدمتگزار
– معماری سیستم پایگاهی توزیع شده
– معماری با پردازش موازی
– معماری با حافظه مشترک
– معماری با دیسکهای مشترک
– معماری بی اجزاء مشترک
– معماری سلسله مراتبی
– معماری چند پایگاهی
– سیستم پایگاهی همراه

بانک اطلاعات مبتنی بر شیئ و XML
– بانک اطلاعات شیئ گرا
– بانک اطلاعات شیئ-رابطه ای
– بانک اطلاعات XML
• مدیریت تراکنش
– مفاهیم
– پروتکل های کنترل همروندی
– مدیریت ترمیم
– مبانی نظری مدیریت تراکنش

بانک اطلاعات نامتمرکز )توزیع شده(
• سیستم های نوین بانک اطلاعات و مدل های پیشرفته
تراکنش
– سیستم های نوین بانک اطلاعات
– مدلهای پیشرفته تراکنش
• امنیت در بانک اطلاعات

 

این جزوه برای مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و توسط دکتر محمد نادری دهکردی نوشته شده و در ۲۲۷ صفحه برگرفته از بانک اطلاعات علمی-کاربردی، جلد دوم: مفاهیم پیشرفته، دکتر مصطفی حق جو و علی اصغر صفائیجهت استفاده دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته کامپیوتر نوشته شده است.

  • برای دانلود رایگان جزوه پایگاه داده پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر اینجــــــا کلیک کنیــد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین مرکز تماس حاصل نمایید.

1

منبع : www.jozve.org

پاسخ بدهید