• برای دانلود رایگان نمونه سوال رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایــی گرایش اقتصاد فضا(کد۱۲۰)، برنامه ریزی کالبدی(کد۱۲۱)، سازماندهی مناطق عشایری(کد۱۲۲)، مدیریت توسعه پایدار روستایی(کد۱۲۳) (آذر ماه ۱۳۹۲) اینجــا کلیک کنید.
  • برای دانلود رایگان نمونه سوال رشته جغرافیــا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری(کد۱۲۴)، برنامه ریزی مسکن(کد۱۲۵)، بهسازی و نوسازی شهری(کد۱۲۶)، محیط زیست شهری(کد۱۲۷) (آذر ماه ۱۳۹۲) اینجــا کلیک کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین مرکز تماس حاصل نمایید. مشاوره رایگان : ۹۵۰۲۵۵۱۰-۰۳۱

پاسخ بدهید