• برای دانلود رایگان نمونه سوال رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایــی گرایش اقتصاد فضا(کد120)، برنامه ریزی کالبدی(کد121)، سازماندهی مناطق عشایری(کد122)، مدیریت توسعه پایدار روستایی(کد123) (آذر ماه ۱۳۹۲) اینجــا کلیک کنید.
  • برای دانلود رایگان نمونه سوال رشته جغرافیــا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری(کد124)، برنامه ریزی مسکن(کد125)، بهسازی و نوسازی شهری(کد126)، محیط زیست شهری(کد127) (آذر ماه ۱۳۹۲) اینجــا کلیک کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین مرکز تماس حاصل نمایید. مشاوره رایگان : ۹۵۰۲۵۵۱۰-۰۳۱

پاسخ بدهید