• برای دانلود رایگان نمونه سوال تربیت بدنی و علوم ورزشی- گرایش مدیریت و برنامه ریزی (سال ۸۶) اینجـــا کلیک کنید.
  • برای دانلــود رایگان نمونه ســوال تربیت بدنی و علوم ورزشی- گرایش مدیریت و برنامه ریزی (سال ۸۷) اینجـــــا کلیک کنید.
  • برای دانلود رایگان نمونه سوال تربیت بدنی و علوم ورزشی- گرایش  مدیریت ورزشی (سال ۸۸) اینجــــا کلیک کنید.
  • برای دانلــود رایگان نمونه سـوال تربیت بدنی و علوم ورزشی- گرایش مدیریت ورزشی (سال ۸۹) اینجـــــا کلیک کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتـر یا دریافت مشاوره رایگان عدد ۲۶ را به شماره ۳۰۰۰۶۰۱۸۸۰ پیامک کنید همچنین می توانید با شماره ۹۵۰۲۵۵۱۰–۰۳۱ تماس بگیرید.

فراگیر پیام نور

پاسخ بدهید