• برای دانلود رایگان نمونه سوال رشته مهندسی صنایع (آذر ماه ۱۳۹۲) اینجــا کلیک کنید.
  • برای دانلود رایگان نمونه سوال رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی (آذر ماه ۱۳۹۲) اینجــا کلیک کنید.
  • برای دانلود رایگان نمونه سوال رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری (آذر ماه ۱۳۹۲) اینجــا کلیک کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین مرکز تماس حاصل نمایید.

پاسخ بدهید