• دانلود رایگان نمونه سوال رشته مدیریت دولتی (دی ماه ۱۳۹۰) گرایش های مدیریت تشکیلات و روش ها(کد۵۰)، مدیریت تحول(کد۵۱)، مدیریت سیستم های اطلاعاتی(کد۵۲)، مدیریت مالــی دولتـــی(کد۵۳) و مدیریت منابع انسانی (کد۵۴)

دانلود رایگان نمونه سوال کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته مدیریت دولتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین مرکز تماس حاصل نمایید.

نظرات مرتبط با "دانلود رایگان نمونه سوال فراگیر پیام نور مقطع کارشناسی ارشد ”مدیریت دولتـــی“"

پاسخ بدهید