• برای دانلود رایگان نمونه سوال رشتـه مهندسی کشاورزی- گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی (دی ماه ۱۳۹۰) اینجــا کلیک کنید.
  • برای دانلود رایگان نمونه سوال رشتـه مهندسی کشاورزی- گرایش اقتصاد کشاورزی (دی ماه ۱۳۹۰) اینجــا کلیک کنید.
  • برای دانلود رایگان نمونه سوال رشتـه مهندسی کشاورزی- گرایش مدیریت و تولیــد کشاورزی (دی ماه ۱۳۹۰) اینجــا کلیک کنید.
  • برای دانلود رایگان نمونه سوال رشتـه مهندسی کشاورزی- گرایش اصلاح زراعت (دی ماه ۱۳۹۰) اینجــا کلیک کنید.
  • برای دانلود رایگان نمونه سوال رشتـه مهندسی کشاورزی- گرایش اصلاح نبـــــاتات (دی ماه ۱۳۹۰) اینجــا کلیک کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین مرکز تماس حاصل نمایید.

نظرات مرتبط با "دانلود رایگان نمونه سوال فراگیر پیام نور مقطع کارشناسی ارشد ” مهندسی کشاورزی“"

پاسخ بدهید