• برای دانلود رایگان نمونه سوال رشته زیست شناســی گرایش بیوشیمی (دی ماه ۱۳۹۰) اینجــا کلیک کنید.
  • برای دانلود رایگان نمونه سوال رشته زیست شناســی گرایش علــوم جانــوری(دی ماه ۱۳۹۰) اینجــا کلیک کنید.
  • برای دانلود رایگان نمونه سوال رشته زیست شناســی گرایش علوم گیاهــی (دی ماه ۱۳۹۰) اینجــا کلیک کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین مرکز تماس حاصل نمایید.

پاسخ بدهید