• برای دانلود رایگان نمونه سوال رشته شیمی گرایش معدنــی (دی ماه ۱۳۹۰) اینجــا کلیک کنید.
  • برای دانلود رایگان نمونه سوال رشته شیمی گرایش فیتوشیمــی (دی ماه ۱۳۹۰) اینجــا کلیک کنید.
  • برای دانلود رایگان نمونه سوال رشته شیمی گرایش تجزیه (دی ماه ۱۳۹۰) اینجــا کلیک کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین مرکز تماس حاصل نمایید.

پاسخ بدهید