دانلود ها

لیست دروس رشته ها

مدیریت
مدیریت MBA دانلود
مدیریت اجرایی (EMBA) دانلود
مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها) دانلود
مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها) دانلود
فنی مهندسی
مهندسی صنایع (صنایع) دانلود
مهندسی صنایع (سیستم و بهره وری) دانلود
مهندسی عمران (مدیریت ساخت) دانلود
مهندسی کشاورزی (بیوتکنولوژی) دانلود
هنر و معماری
پژوهش هنر دانلود
مهندسی معماری دانلود
علوم انسانی
علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) دانلود
علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) دانلود
روانشناسی عمومی دانلود
روانشناسی بالینی دانلود
علوم اقتصادی دانلود
حسابداری دانلود
آموزش زبان انگلیسی دانلود
حقوق خصوصی دانلود
حقوق جزا و جرم شناسی دانلود
تربیت بدنی
مدیریت ورزشی (بازاریابی) دانلود
آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانلود
علوم پایه
زیست شناسی (بیوشیمی) دانلود

دفترچه سوالات سنوات گذشته رشته های پرمخاطب

مدیریت ام بی ای

روانشناسی

علوم تربیتی

مدیریت اجرایی

مدیریت بازرگانی

مدیریتMBA

مدیریت دولتی

مهندسی معماری

پژوهش هنر

حقوق خصوصی

دفترچه نوبت چهاردهم

FaragirArshad93_No14_5