ثبت نام دوره های مکاتبه ای جهت موفقیت در ترم دانشپذیری ارشد فراگیر پیام نور سال 94

روابط عمومی موسسه دانش پژوهان از تولید به روزترین و کاملترین دوره مکاتبه ای جهت آمادگی در ترم دانشپذیری فراگیر دانشگاه پیام نور خبر داد.

این روابط عمومی اعلام کرد: خدمات آموزشی در دوره مکاتبه ای کلیه نیاز های آموزشی داتشپذیر را مرتفع می نماید. خدمات آموزشی در این دوره به گونه ای است که دانشپذیر را از استفاده در منابع یا کلاس های دیگر بی نیاز نموده و امکان موفقیت دانشپذیر را در ترم دانشپذیری در حد بالایی نسبت به رقبا افزایش می دهد. casino slots gratuits

پاسخ بدهید