دومین کارگاه تخصصی نشریات دانشجویی به همت مدیریت فرهنگی دانشگاه پیام نور استان با حضور 75 نفر از مدیرمسئولان و سردبیران نشریات فعال از 31 مرکز و واحد های دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی در طی دو روز در سایت کامپیوتری مرکز تبریز برگزار شد.

در این کارگاه دو روزه پیرامون موضوعاتی از قبیل آموزش تکنیک های مصاحبه و فن مصاحبه ، آموزش شیوه های تهیه گزارش و مقاله ، آموزش سبک خبر نویسی ، صفحه آرایی و گرافیک مطبوعاتی توسط استاد اشکان یوسفی از اساتید مجرب و برجسته کشوری در حوزه نشریات برای شرکت کنندگان ارائه گردید.

شایان ذکر است استان آذربایجان شرقی دومین استان کشور است که اقدام به برگزاری این دوره از کارگاه های تخصصی نشریات نموده است.

 

منبع: روابط عمومی دانشگاه پیام نور

پاسخ بدهید