IMG_2011

دکتر بخشی خانیکی در نشست بین اعضای هیات علمی و روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان قزوین گفت : با برنامه ریزی های کارشناسی شده در حوزه آموزش و همچنین تلاش در جهت ارتقای استانداردهای آموزشی ، اجازه آسیب به کیفیت آموزشی دانشگاه را نخواهیم داد .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، دکتر بخشی خانیکی در این نشست با تاکید بر مدیریت برنامه ریزی درسی در دانشگاه ، پیگیری تشکیل کلاسهای درس دانشجویان را خواستار شد و تلاش همگان برای تحقق حقوق دانشجویان را توصیه نمود .
دکتر خانیکی با اشاره به حضور حدود 4000 عضو هیات علمی در دانشگاه پیام نور ، کسب رتبه اول کیفیت آموزشی دانشگاه را حاصل تلاش دانشگاه در جهت ارتقاء سطح آموزش و پژوهش دانست و رسالت این دانشگاه را نیز تحقق ارتقاء جایگاه علمی عنوان کرد . معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تجمیع قرنطینه های برگزاری امتحانات در استان قزوین را خوب ارزیابی و تاکید کرد : باید جهت رسیدن به استانداردهای جهانی آموزش ، با کمترین آسیب ممکن ، به سمت آموزش های بدون کاغذ حرکت کنیم .
ایشان همچنین ارتباط مدیران استانها و معاونین آموزشی مراکز و واحدهای دانشگاه را با معاونت آموزشی سازمان مرکزی امری لازم دانست و تاکید کرد برای اثر بخشی بیشتر این گردهمایی ها و نیز کاهش و صرفه جویی در هزینه ها استفاده از ابزار الکترونیکی همچون ویدئو کنفرانس امری شایسته است . دکتر خانیکی همچنین تلاش سازمان مرکزی دانشگاه در زمینه راه اندازی رشته های مقطع کارشناسی ارشد در مراکز و واحدهای استانها را از طریق شورای گسترش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یادآور شد و افزود : روسای استانها مقدمات و ملزومات کار را فراهم و همچنین اعضای هیات علمی مرتبط با رشته های مورد نظر را معرفی نمایند تا مراحل راه اندازی مقطع ارشد در آن استانها صورت پذیرد . دکتر خانیکی در پایان سخنان خود فعالیت اداره نظارت و ارزیابی در استانها را خواستار شد و در خصوص اثربخشی حضور فعال اعضای هیات علمی در دانشگاه به سبب ارتقاء سطح کیفی آموزشی و تحصیلی دانشجویان ، توضیحات ارزشمندی ارائه داد .
دکتر فرهنگ میزانی رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین نیز در این جلسه ضمن قدردانی از حضور معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با ارائه گزارشی از حوزه های مختلف آموزشی و پژوهشی این استان ، به صورت خلاصه در خصوص نحوه اجرای هرچه بهتر آموزش الکترونیکی در دانشگاه ، ساماندهی پرداخت حق التدریس اساتید ، تجمیع قرنطینه های برگزاری امتحانات مراکز و واحدهای این استان ، تصمیم گیری در خصوص نحوه فعالیت هرچه بهتر واحدهای کوچک دانشگاه ، کیفیت فعالیت های مدیریت گروههای آموزشی و پیگیری راه اندازی رشته های مقطع کارشناسی ارشد ، توضیحات مبسوطی را مطرح نمود .
پس از این نشست ، دکتر بخشی خانیکی معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از ساختمان جدید مرکز قزوین و امکانات آموزشی و آزمایشگاهی این مرکز نیز بازدید کرد .

پاسخ بدهید