بازارچه خیریه با هدف کمک به کودکان سرطانی در دانشگاه پیام نور مرکز کرمان راه اندازی شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ،دکتر محمود فرهادیان رئیس دانشگاه در مراسم افتتاح این بازارچه گفت:راه اندازی چنین بازارچه های خیریه، با هدف کمک به نیازمندان وکودکان سرطانی از کارهای نیکو و حسنه است.
دکتر فرهادیان افزود:همه درآمدهای حاصل از این بازارچه به صورت 100 درصد برای کمک وحمایت از کودکان سرطانی هزینه می شود.
رئیس دانشگاه پیام نور مرکز کرمان خاطر نشان کرد: حضور دانشجویان در این عمل خداپسندانه باعث همدلی بیشتر با یکدیگر و شادی این کودکان نیازمند می شود.
دکتر فرهادیان افزود: این اقدام خیر خواهانه وخداپسندانه در جهت کمک به کودکان سرطانی ،توسط کانون دانشجویی خیریه باران دانشگاه پیام نورمرکز کرمان انجام شده است.
گفتنی است: این بازاچه در دوبخش خوراکی ،غذایی وصنایع دستی با 25 غرفه راه اندازی ،که 19غرفه غذایی ،یک غرفه بازی ،یک غرفه خوشنویسی وخطاطی وچهار غرفه صنایع دستی وهنری اختصاص داده شده است.
گفتنی است: در مراسم افتتاحیه این بازارچه جمعی از اعضای هئیت علمی ،معاونین ومدیران ودانشجویان حضور داشتند واین بازارچه توسط دکترفاطمه معین الدینی معاون آموزشی وپژوهشی دانشگاه وافتتاح شد .
همچنین دکتر حسین رشیدی نژاد رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان از این بازارچه خیریه بازدید نمودند.

پاسخ بدهید