به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان ضمن اعلام خبر اخذ مجوز ۱۴ رشته گرایش در یک ساله ی اخیر در مقطع تحصیلات تکمیلی افزود : ۱۰رشته محل جدید نیز در مقطع تحصیلات تکمیلی اخیرا توسط شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مجوزشان صادر شده است .

دکتر رشیدی نژاد در خصوص معرفی این رشته ها گفت : دانشگاه پیام نور استان کرمان در رشته های آموزش و بهسازی منابع انسانی و فیتو شیمی – مرکزکرمان، روانشناسی عمومی – مرکزبافت، مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی ، مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی ،مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها ، مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول و علوم اقتصادی- مرکز سیرجان، چینه نگاری و دیرینه شناسی – مرکز رفسنجان پذیرای داوطلبان عزیز دوره های تحصیلات تکمیلی بوده که در اصلاحیه دفترچه تکمیل ظرفیت آزمون سراسری تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۴ درج گردیده و پذیرش دانشجو در این رشته ها از مهرماه سال ۱۳۹۴ انجام خواهد شد.

پاسخ بدهید