به گزارش ایمنا، بر اساس مصوبه ۸۷۵ شورای گسترش آموزش عالی ۲۳ رشته محل جدید در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور استان اصفهان ایجاد می شوند.
بر اساس این گزارش ، اسامی رشته محل های مصوب جدید در دانشگاه های پیام نور استان اصفهان به شرح ذیل است:
رشته های جدید واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور استان اصفهان عبارتند از: كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي پيام نور مركز گلپايگان، کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی پیام نور واحد نجف‌آباد، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي پیام نور مرکز اصفهان، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی پیام نور واحد نطنز ، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی پیام نور واحد خوانسار و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی ـ برنامه ریزی درسی پیام نور واحد سمیرم.

 

پاسخ بدهید