بیوشیمی

بیوشیمی

معرفی رشته بیوشیمی

بیوشیمی علمی است که در سطح مولکولی به ماهیت موجودات زنده و همچنین کلیه فرآیندهای حیاتی می پردازد.

بنابر این زمینه مطالعاتی این علم تمام موجودات زنده و هدف اصلی آن کشف کلیه فرآیندهای حیاتی در سطح ملکولی می باشد.

 • بیوشیمی پزشکی | بخشی از بیوشیمـی که به ساختار و عملکرد بدن انسان توجه بیشتری می نماید، که به دو شاخه عمومی و کلینیکی تقسیم می شود.
 • بیوشیمی عمومی | عمدتا به ساختار و خواص ملکولهای تشکیل دهنده (بیوملکولها) و همچنین فرآیندهای حیاتی در حال انجام در بدن انسان می پردازد.
 • بیوشیمی کلینیکی | شاخه ای از بیوشیمی پزشکی است که مطالعات خود را بیشتر بر روی مایعات بدن انسان متمرکز نموده و نقش اصلی آن پی بردن به ماهیت طبیعی این مایعات و بررسی نمودن تغییرات آن در شرایط غیر طبیعی است.

هدف اصلی بیوشیمی کلینیکی تشخیص اولیه، تایید، برآورد شدت، پیشرفت و پیگیری سیر درمان در بیماریهای مختلف می باشد.

علم بیوشیمـی برای رسیدن به اهداف خود نیاز به روشها و تجهیزات مختلفی دارد، و یکی از زمینه های مطالعاتی آن ابداع و توسعه اینگونه امکانات است.. بیوشیمی پایه ی ملکولی یک موجود زنده و واکنش هایی که در طول آن رخ می دهد تا فعالیت های آن را مورد بررسی قرار می دهد. امروزه با کشف پروتئین های خاص در درون سلولی کنتیک آنزیمی مورد بررسی قرار می گیرد.


آینده شغلی

زمینه های فعالیت :

 • در آموزش و پرورش یا آزمایشگاه‌ها
 • در شرکت‌ها و کارخانجات محصولات شیمیایی و بیوشیمیایی
 • تدریس در دانشگاه
 • تأسیس آزمایشگاه و مراکز پژوهشی

 

  مبلغ :   ۱۱۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ظرفیت:    ۴۵ نفر ۳ نفر باقیمانده
  آخرین مهلت ثبت نام: پایان هفته 

   ثبت نام آنلاین

    


   دروس ترم یک کارشناسی ارشد

   • بیوشیمـی کربوهیدرات و لیپید (۲ واحد)
   • بیوشیمـی غشاء (۲ واحد)
   • آنزیم شناسی (۲ واحد)
   • روش های بیوشیمـی و بیوفیزیک (۲ واحد)

   مشاهده مجوزات