حسابداری

حسابداری

well]

معرفی رشته حسابداری

رشته حسابداری | حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد. تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجتمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.
دوره کارشناسی ارشد حسابداری به منظور آموزش تخصصی به دانشجویانی که در آینده در حرفه حسابرسی یا مشاغل مختلف در موسسات بازرگانی، صنعتی و دولتی مشغول کار خواهند شد، تدوین گردیده است.


آینده شغلی رشته حسابداری

 1. حسابرس یا مسئولان حسـابداری و امور مالی در موسسات مختلف مشغول به کار شوند.
  فعالیت در قسمتهای تخصیص منابع،  سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
 2. مشاغل تحلیلگر مالی یا حسابرس داخلی
 3. برنامه ریزی و کنترل مالی
 4. تاسیس شرکت حسابرسی
 5. آموزش، نصب و راه اندازی سیستم های حسـابداری، تنظیم دفاتر قانونی، ارزش افزوده و ارائه اظهارنامه مالیاتی.
 6. بودجه بندی، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی و آینده نگری

 

  مبلغ :   ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ظرفیت:    ۴۵ نفر ۲ نفر باقیمانده
  آخرین مهلت ثبت نام: پایان هفته 

   


  دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • حسابرسی پیشرفته (۲ واحد)
  • حسابداری بخش عمومی (۳ واحد)
  • حسابداری مدیریت (۳ واحد)

  مشاهده مجوزات