مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

 

معرفی رشته مدیریت آموزشی

مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی یک رشته میان رشته‌ای است که تلفیقی از رشته‌های روانشناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، مدیریت، آمار، زبان خارجی و مشاوره می‌باشد.

فراهم ساختن فرصت‌های یادگیری برای گروه‌های واجب‌التعلیم و علاقه‌مند به یادگیری و از سوی دیگر تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز توسعه اقتصادی کشور از اهداف مدیریت آمـوزشی است.

در کل مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، مدیریت بر فعالیت‌های یاددهی و یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده و ارزیابی میزان تحقق این تغییرات است.

فارغ‌التحصیل این گرایش به راحتی می‌تواند علاوه بر پیش‌بینی‌های آموزشی یک کشور، مراحل برنامه‌ریزی آموزشی و مدیریت بر اجرای آن را ترسیم کند و با روش‌های بهتر آموزشی، راهنما و مشاور خوبی برای یادگیرندگان باشد.

چرا مدیریت آموزشی:

 • زمینه‌سازی برای شناخت علمی نظام آموزش و پرورش، ساختار، اهداف و عناصر درونی و بیرونی آن
 • ایجاد دانش و پرورش مهارت‌های اداراکی، انسانی و فنی و رشد روح تفکر علمی
 • ایجاد قدرت تجزیه و تحلیل، قضاوت و تصمیم‌گیری درباره مسائل امور سازمان‌های آموزش و پرورش
 • تربیت کارشناسان ارشد برای اداره امور آموزشی
 • تربیت مدیران برای آموزشگاه‌های عمومی و متوسطه
 • تربیت مدیران برای سطوح مختلف آموزشی و اداری آموزش و پرورش
 • تربیت پژوهشگر و مربی برای پژوهش و تدریس در زمینه مدیریت آموزشی

 


آینده شغلی رشته مدیریت آموزشی

فارغ‌ التحصیلان‌ می‌توانند در مراکزی‌ همچون‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌، وزارت‌ علوم‌ تحقیفات‌ و فناوری‌، وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌، مدارس‌، دانشگاهها و دیگر مراکز آموزشی‌ به‌ کار برنامه‌ریزی‌ و مدیریت‌ آموزشی‌ مشغول‌ شوند.
موقعیت‌های شغلی بسیاری برای فارغ‌التحصیلان این گرایش وجود دارد. در حال حاضر فارغ‌التحصیلان این گرایش در درجه اول جذب آموزش و پرورش می‌شوند. تعدادی نیز در سازمان‌های دولتی از جمله سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی و برنامه ‌و بودجه فعالیت می‌کنند. گفتنی است که فارغ‌التحصیلان مـدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی مجوز تأسیس آموزشکده‌های درسی را دارند و در صورت داشتن سرمایه لازم،‌ می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند.


 

  مبلغ :   ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ظرفیت:    ۴۵ نفر ۳ نفر باقیمانده
  آخرین مهلت ثبت نام: پایان هفته

   ثبت نام آنلاین

    


   دروس ترم یک کارشناسی ارشد

   • رهبری آموزشی (۲ واحد)
   • سیاست گذاری آموزشی (۲ واحد)
   • نظارت و توسعه حرفه ای (۲ واحد)

   مشاهده مجوزات