انتخاب رشته و ثبت نام آنلاین

رشته های ثبت نامی آمادگی طرح ارشد فراگیر پیام نور

 

لیست رشته هایی که هم به صورت کلاس آنلاین برگزار می شود و هم لوح فشرده و کتاب ارسال می شود)

 مدیریت
مدیریت کسب و کار(کلیه گرایش ها) جزئیات دوره و ثبت نام
مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها) جزئیات دوره و ثبت نام
مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها) جزئیات دوره و ثبت نام
مدیریت فناوری اطلاعات(کلیه گرایش ها) جزئیات دوره و ثبت نام
 فنی مهندسی
مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها) جزئیات دوره و ثبت نام
مهندسی صنایع (مدیریت مهندسی) جزئیات دوره و ثبت نام
مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) جزئیات دوره و ثبت نام
مهندسی عمران (مدیریت ساخت) جزئیات دوره و ثبت نام
 مشاوره
مشاوره(گرایش توانبخشی،خانواده،شغلی) جزئیات دوره و ثبت نام

 

 علوم پایه
بیوشیمی جزئیات دوره و ثبت نام
علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد انرژی و گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک) جزئیات دوره و ثبت نام
 علوم انسانی
برنامه ریزی درسی جزئیات دوره و ثبت نام
مدیریت آموزشی جزئیات دوره و ثبت نام
روانشناسی عمومی جزئیات دوره و ثبت نام
روانشناسی بالینی جزئیات دوره و ثبت نام
روانشناسی تربیتی جزئیات دوره و ثبت نام
حسابداری جزئیات دوره و ثبت نام
آموزش زبان انگلیسی جزئیات دوره و ثبت نام
حقوق خصوصی جزئیات دوره و ثبت نام
حقوق جزا و جرم شناسی جزئیات دوره و ثبت نام
 تربیت بدنی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی جزئیات دوره و ثبت نام
 هنر و معماری
پژوهش هنر جزئیات دوره و ثبت نام
مهندسی معماری جزئیات دوره و ثبت نام

لیست رشته هایی که فقط به صورت کلاس آنلاین برگزار می شود.( پکیج لوح فشرده و کتاب ندارد.)

 فنی مهندسی
مهندسی برق (مدارهای مجتمع الکترونیک) جزئیات دوره و ثبت نام
مهندسی شیمی (کلیه گرایش ها) جزئیات دوره و ثبت نام
مهندسی مکانیک ( تبدیل انرژی) جزئیات دوره و ثبت نام
 علوم پایه
شیمی ( شیمی آلی) جزئیات دوره و ثبت نام
شیمی (شیمی تجزیه) جزئیات دوره و ثبت نام
آموزش ریاضی جزئیات دوره و ثبت نام
 علوم انسانی
حقوق بین الملل جزئیات دوره و ثبت نام
مدیریت مالی جزئیات دوره و ثبت نام
علوم سیاسی جزئیات دوره و ثبت نام
روان شناسی بالینی کودک و نوجوان جزئیات دوره و ثبت نام
زبان و ادبیات فارسی جزئیات دوره و ثبت نام
روانشناسی شناختی جزئیات دوره و ثبت نام
مدیریت صنعتی جزئیات دوره و ثبت نام

لیست رشته هایی که فقط پکیج مجازی شامل لوح فشرده و کتاب دریافت می کنند

 رشته های آفلاین
مهندسی عمران ( سازه) جزئیات دوره و ثبت نام
بیوتکنولوژی کشاورزی جزئیات دوره و ثبت نام
علوم اقتصادی(گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) جزئیات دوره و ثبت نام
مهندسی فناوری اطلاعات جزئیات دوره و ثبت نام
مدیریت ورزشی (گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش) جزئیات دوره و ثبت نام