رشته های ثبت نامی

 

رشته های ثبت نامی آمادگی طرح ارشد فراگیر پیام نور

لیست رشته هایی که دارای کلاس آنلاین، لوح فشرده، و کتاب می باشند

  مدیریت

  (مدیریت کسب و کار (کلیه گرایش ها

  جزئیات دوره و ثبت نام

  مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها)

  جزئیات دوره و ثبت نام

  مدیریت دولتی ( کلیه گرایش ها بجز منابع انسانی)

  جزئیات دوره و ثبت نام

  فنی مهندسی

  مهندسی عمران (مدیریت ساخت)

  جزئیات دوره و ثبت نام

   علوم پایه

  بیوشیمی

  جزئیات دوره و ثبت نام

   مشاوره

  مشاوره(گرایش توانبخشی،خانواده،شغلی)

  جزئیات دوره و ثبت نام

   علوم انسانی

  روانشناسی بالینی

  جزئیات دوره و ثبت نام

  روانشناسی عمومی

  جزئیات دوره و ثبت نام

  روانشناسی تربیتی

  جزئیات دوره و ثبت نام

  برنامه ریزی درسی

  جزئیات دوره و ثبت نام

  مدیریت آموزشی

  جزئیات دوره و ثبت نام

  حقوق خصوصی

  جزئیات دوره و ثبت نام

  حقوق جزا و جرم شناسی

  جزئیات دوره و ثبت نام

  حسابداری

  جزئیات دوره و ثبت نام

   تربیت بدنی

  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی

  جزئیات دوره و ثبت نام

  مدیریت ورزشی (گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش)

  جزئیات دوره و ثبت نام


  لیست رشته هایی که تنها دارای کلاس آنلاین می باشند

   مدیریت

   (مدیریت کسب و کار (کلیه گرایش ها

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها)

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مدیریت دولتی ( کلیه گرایش ها بجز منابع انسانی)

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مدیریت مالی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   (مدیریت صنعتی (تولید و عملیات

   جزئیات دوره و ثبت نام

   فنی مهندسی

   مهندسی عمران (مدیریت ساخت)

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مهندسی مکانیک ساخت و تولید

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مهندسی برق افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مهندسی شیمی (کلیه گرایش ها)

   جزئیات دوره و ثبت نام

    علوم پایه

   آموزش ریاضی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   شیمی آلی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   شیمی تجزیه

   جزئیات دوره و ثبت نام

   بیوشیمی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   ژنتیک

   جزئیات دوره و ثبت نام

   فیزیک

   جزئیات دوره و ثبت نام

   علوم سیاسی

   جزئیات دوره و ثبت نام

    مشاوره

   مشاوره(گرایش توانبخشی،خانواده،شغلی)

   جزئیات دوره و ثبت نام

   علوم انسانی

    

   روانشناسی بالینی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   روانشناسی عمومی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

   جزئیات دوره و ثبت نام

   روانشناسی شناختی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   روانشناسی تربیتی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   برنامه ریزی درسی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مدیریت آموزشی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   حقوق خصوصی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   حقوق جزا و جرم شناسی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   حقوق بین الملل

   جزئیات دوره و ثبت نام

   علوم انسانی

   حسابداری

   جزئیات دوره و ثبت نام

   حسابرسی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   تاریخ و تمدن ملل اسلامی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   ادیان و عرفان

   جزئیات دوره و ثبت نام

   فقه و مبانی حقوق اسلامی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   تاریخ تشیع

   جزئیات دوره و ثبت نام

   زبان و ادبیات انگلیسی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مترجمی زبان انگلیسی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   زبان و ادبیات فارسی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   (زبان و ادبیات فارسی (ویرایش و نگارش

   جزئیات دوره و ثبت نام

   (زبان و ادبیات فارسی( آموزش زبان فارسی

   جزئیات دوره و ثبت نام

    تربیت بدنی

   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی

   جزئیات دوره و ثبت نام

   مدیریت ورزشی (گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش)

   جزئیات دوره و ثبت نام


   لیست رشته هایی که فقط شامل بسته آموزشی شامل لوح فشرده و کتاب

     مدیریت

    (مدیریت کسب و کار (کلیه گرایش ها

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها)

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مدیریت دولتی ( کلیه گرایش ها بجز منابع انسانی)

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مدیریت فناوری اطلاعات(کلیه گرایش ها)

    جزئیات دوره و ثبت نام

     فنی مهندسی

    مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها)

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مهندسی صنایع (مدیریت مهندسی)

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مهندسی عمران ( سازه)

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مهندسی عمران ( مدیریت ساخت)

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مهندسی فناوری اطلاعات(ITS)

    جزئیات دوره و ثبت نام

     علوم پایه

    بیوشیمی

    جزئیات دوره و ثبت نام

    علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد انرژی و گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک)

    جزئیات دوره و ثبت نام

    علوم اقتصادی(گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)

    جزئیات دوره و ثبت نام

    بیوتکنولوژی کشاورزی

    جزئیات دوره و ثبت نام

     علوم انسانی

    روانشناسی بالینی

    جزئیات دوره و ثبت نام

    روانشناسی عمومی

    جزئیات دوره و ثبت نام

    روانشناسی تربیتی

    جزئیات دوره و ثبت نام

    برنامه ریزی درسی

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مدیریت آموزشی

    جزئیات دوره و ثبت نام

    حقوق خصوصی

    جزئیات دوره و ثبت نام

    حقوق جزا و جرم شناسی

    جزئیات دوره و ثبت نام

    حسابداری

    جزئیات دوره و ثبت نام

    آموزش زبان انگلیسی

    جزئیات دوره و ثبت نام

     مشاوره

    مشاوره(گرایش توانبخشی،خانواده،شغلی)

    جزئیات دوره و ثبت نام

     هنر و معماری

    پژوهش هنر

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مهندسی معماری

    جزئیات دوره و ثبت نام

     تربیت بدنی

    آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی

    جزئیات دوره و ثبت نام

    مدیریت ورزشی (گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش)

    جزئیات دوره و ثبت نام